Equip

Ovidi Alum
Arquitecte per l’E.T.S.A.B. (UPC) any 2003. Barcelona.
Nº 43598-8 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

 

Experiència
 

Despatx propi i Obra propia construida des de 2004.

Arquitecte responsable del Departament Tècnic de la constructora de cases prefabricades Open House S.L.
Anys 2003-2005

Treballs per a l’Administració Pública:
- Ajuntament de Badalona. Col·laborador en la Redacció del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Cultural de Béns Immobles i Catàleg de Protecció. Anys 2002-2003.
- Ajuntament de Barcelona. Col·laborador de l’Area d’Edificació Urbanisme del Districte de Sarrià St. Gervasi . Anys 2001-2002.

Col·laborador amb diversos despatxos d’Arquitectura des de l’any 1999.

 

  Col.laboradors

Xavi Martinez
Arquitecte i Aparellador.
Desenvolupament de Projectes i imatges 3.D.


Gerard Francino
Aparellador
Direcció executiva d'obres, amidaments i càlcul d'estructures


Bartomeu Pérez
Aparellador
Direcció executiva d'obres, pressupostos i Project Mànager

 

Xarxa
 

Abar Arquitectes
Join Ventures en projectes i concursos
www.abar.es

Enmuka
Freelance. Disseny gràfic / il.lustració / video / esdeveniments
www.enmuka.com

Miquel Gelabert Ponsdomenech
Pintor
www.miquelgelabert.com
. .
. www.ovidialum.com . 2011 . Riera Alta, 38 1ª . 17300 BLANES . Tel. 972 333 802 / 659 001 706 . [email protected]