. . .
. .
Obra .
.
. .
....
. .
. 2009_cateura
 
. .
  .
. .
.

Pla de Millora Urbana PMU9

DESCRIPCIÓ: Planejament derivat. Projecte de Pla de Millora urbana i de Reparcel·lació
INTERVENCIÓ: Treballs previs
EMPLAÇAMENT: Bellcaire d’Empordà
PROMOTOR: Promotora privada
PRESSUPOST: 828.690 €
SUPERFICIE: 18.316 m²
2009 / En desenvolupament

. .
. www.ovidialum.com . 2011 . Riera Alta, 38 1ª . 17300 BLANES . Tel. 972 333 802 / 659 001 706 . [email protected]